Personvernserklæring

Dato: 31-08-2019 – Vår nettsideadresse er: https://www.heyelander. Med

1. GENERELL

1.1 HEYELANDER BV

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av det private selskapet med begrenset ansvar HEYELANDER BV

Våre kontaktdetaljer er:
Craft Street 7
4261TJ Wijk en Aalburg
Nederland
Telefon: +31-(0)85-0161610
E-post: info@heyelander. Med
Registreringsnummer CoC: 74580140

1.2 DATAKONTROLL

Vi bestemmer formålene og midlene som, og på grunnlag av hvilke, personopplysninger brukes i vår forretningsvirksomhet. Vi er derfor å anse som behandlingsansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (AVG).

1.3 FORPLIKTELSE TIL Å GI INFORMASJON

Vi har plikt til å informere personene hvis personopplysninger vi behandler om hvordan og hvorfor disse behandlingsoperasjonene utføres. Vi overholder denne informasjonsplikten ved hjelp av denne personvernerklæringen.

1.4 ENDRINGER

Denne personvernerklæringen ble utarbeidet i august 2019. Vi kan endre denne erklæringen i fremtiden. Hvis vi endrer denne personvernerklæringen, vil den endrede personvernerklæringen bli lagt ut på nettstedet vårt (www.heyelander.com), med angivelse av datoen da endringene trer i kraft. Hvis det er endringer som kan påvirke deg personlig i betydelig grad, vil vi gjøre vårt beste for å informere deg umiddelbart.

2. MÅL OG MIDLER

2.1 HÅNDTERING AV ORDRE

Når du legger inn en bestilling hos oss, bruker vi din personlige informasjon til å behandle denne bestillingen på riktig måte. Vi kan da gi dine personopplysninger til vår leveringstjeneste for å få bestillingen levert til deg. Vi vil også motta informasjon om betalingen din er gjennomført. Vi vil bruke din e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse, faktureringsadresse og navn og adresse. Vi trenger disse på grunn av kontrakten vi signerer med deg.

Levering til tredjeparter

Vi samarbeider med enkelte selskaper som kan motta de ovennevnte personopplysningene fra oss, og vi samarbeider med dem for behandling av bestillinger:
DHL Parcel, DHL Express Payment Providers: PAY.NL Foundation, PayPal, Sofortbanking og Mistercash programvareleverandører

2.2 DIN KONTO

Enkelte deler av vår nettbutikk krever at du registrerer deg først. Du må da legge inn informasjon om deg selv og velge brukernavn. Med dette oppretter vi en konto, hvor du kan logge inn med det brukernavnet og et passord du ønsker. Vi bruker navn og adresse, e-postadresse, IP-adresse, faktureringsadresse og telefonnummer til dette formålet. Vi gjør dette på grunnlag av din tillatelse. Vi oppbevarer disse opplysningene slik at du slipper å fylle ut igjen og igjen og slik at vi kan kontakte deg som en del av gjennomføringen av avtalen. Du kan endre informasjonen på kontoen din når du vil.

Levering til tredjeparter

Vi samarbeider med enkelte selskaper som kan motta de ovennevnte personopplysningene fra oss.

2.3 KONTAKTSKJEMA OG NYHETSBREV

Med kontaktskjemaet kan du stille spørsmål til oss. Til dette bruker vi: navn, firmanavn, e-postadresse og et fritt utfyllbart notatfelt. Vi har en berettiget interesse i dette. Det lar oss også lære opp kundeservicen vår til å bli enda bedre. Vi tilbyr et nyhetsbrev som vi ønsker å informere interesserte om våre produkter og/eller tjenester. Hvert nyhetsbrev inneholder en lenke for å avslutte abonnementet. Du kan også rapportere dette via kontoen din. E-postadressen din vil kun bli lagt til listen over abonnenter med din tillatelse. Denne informasjonen vil bli oppbevart til du kansellerer abonnementet.

Levering til tredjeparter

Vi samarbeider med enkelte selskaper som kan motta de ovennevnte personopplysningene fra oss.

2.4 STATISTIKK OG PROFILING

Vi fører statistikk om bruken av nettbutikken vår. Med denne statistikken forbedrer vi nettbutikken vår til å vise kun relevant informasjon, for eksempel. Selvfølgelig vil vi respektere ditt privatliv til enhver tid. Hvis du ikke ønsker dette, kan du alltid rapportere det til oss. Til dette formål bruker vi dine interesser og surfeatferd, navn og adresse, IP-adresse, e-postadresse, telefonnummer og faktureringsadresse. Vi har en berettiget interesse i dette.

Levering til tredjeparter

Vi samarbeider med enkelte selskaper som kan motta de ovennevnte personopplysningene fra oss.

2.5 BESTEMMELSER TIL ANDRE SELSKAPER ELLER INSTITUTIONER

Med unntak av ovennevnte partnere og partnere som støtter oss i vår forretningsdrift, vil vi under ingen omstendigheter gi dine personopplysninger til andre selskaper eller institusjoner, med mindre vi er juridisk forpliktet til å gjøre det (f.eks. hvis politiet krever det i ved mistanke om straffbart forhold).

2.6 STATISTIKK

Vi fører statistikk om bruken av nettbutikken vår. I vår nettbutikk finner du knapper for sosiale medier. Dette gjør at administratorene for disse tjenestene kan samle inn dine personlige data.

2.7 GOOGLE ANALYTIKK

Vi bruker Google Analytics for å spore hvordan besøkende bruker butikken vår. Vi har inngått en behandlingsavtale med Google. Den inneholder strenge avtaler om hva de har lov til å beholde. Vi tillater Google å bruke Analytics-informasjonen innhentet for andre Google-tjenester. Vi tillater ikke Google å anonymisere IP-adressene.

3. HVOR LENGE OPPBEVARER OG BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil behandle dine personopplysninger i en periode på syv år etter din siste bestilling, eller så lenge det er lovpålagt eller nødvendig og tillatt for formålet de ble innhentet for. Umiddelbart etter disse periodene vil vi ødelegge og/eller anonymisere dine personopplysninger. Kriteriene som brukes for å bestemme oppbevaringsperiodene våre inkluderer, men er ikke begrenset til: (i) varigheten av vårt fortsatte forhold til deg og tjenestene vi tilbyr deg; (ii) hvorvidt det er en juridisk forpliktelse som vi er underlagt; og (iii) hvorvidt varetekt er tilrådelig på grunn av vår juridiske stilling (som gjeldende foreldelsesfrist(er), et søksmål eller undersøkelser fra en regulator). Til tross for dette kan vi behandle personopplysningene dine i en lengre periode (i) for å overholde juridiske oppbevaringsperioder (f.eks. fastsatt i skattelovgivningen) eller (ii) for å bevise at vi overholder gjeldende juridiske forpliktelser (f.eks. til AVG eller e-postmarkedsføringsloven).

4. SIKKERHET

Vi vil iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang eller mot annen ulovlig eller ulovlig behandling av slike personopplysninger. Under hensyntagen til den nyeste teknologien og kostnadene ved implementering, skal disse tiltakene sikre et sikkerhetsnivå som er passende for risikoene forbundet med behandlingen og arten av dataene som skal behandles. For eksempel bruker vi en sikker SSL-tilkobling under bestillingsprosessen og når du fyller ut registreringsskjemaet.

5. OVERFØRING UTENFOR HÆREN

Det er mulig at vi – eller kontraktørene som er engasjert av oss – overfører dine personopplysninger til en organisasjon i et land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), og at dette landet har et lavere beskyttelsesnivå med hensyn til personopplysninger enn beskyttelsen på grunnlaget for AVG og annet regelverk innenfor EØS. Hvis en slik situasjon oppstår, og personopplysninger overføres til et land utenfor EØS som gir mindre rettslig beskyttelse til personopplysninger, vil vi sørge for passende sikkerhetstiltak for å sikre at overføringen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Utover dette kan vi – eller kontraktørene som er engasjert av oss – overføre personopplysninger til en organisasjon i et land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), hvilket land har et lavere beskyttelsesnivå med hensyn til personopplysninger enn beskyttelsen på grunnlag av AVG og andre regler innenfor EØS, i tilfelle et lovbestemt unntak som referert til i artikkel 49 i AVG (f.eks. på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke eller nødvendig for å kunne gjennomføre en avtale som er av interesse for deg). Hvis du ønsker mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger utenfor EØS, vennligst kontakt: info@heyelander. Com.

6. BEHANDLING BASERT PÅ DITT SAMTYKKE

Hvis vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt eksplisitte samtykke (grunnlag), har du rett til å tilbakekalle dette samtykket når som helst. Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket ditt, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for formålet du tilbakekaller samtykket for. Tilbakekalling av ditt samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger før tilbakekalling av ditt samtykke.

7. AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING

Vi bruker ikke helautomatiske beslutningsprosesser med hensyn til deg.

8. DINE RETTIGHETER SOM DATAEMNE

Når det gjelder behandling av personopplysninger, har du alltid rett til å kontakte oss:
– å ha tilgang til personopplysningene vi behandler om deg (rett til innsyn);
– å få rettet personopplysningene dine hvis de er feil (rett til retting);
– å få dine personopplysninger slettet (rett til sletting/rett til glemsel);
– å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger (rett til begrensning av behandlingen);
– å protestere mot behandlingen av (en viss del av) dine personopplysninger (rett til innsigelse);
– å få utlevert dine personopplysninger til deg selv eller å få utlevert dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig (rett til dataportabilitet).

De ovennevnte rettighetene er basert på AVG. Disse rettighetene gjelder imidlertid ikke alltid. Utøvelse av visse rettigheter vil kreve spesielle omstendigheter for å kunne stole på dem. Vi viser til artikkel 15 til 18, 20 og 21 i AVG for disse spesifikke omstendighetene. Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du sende oss en e-post (info@heyelander.com) med en beskrivelse av hvilke rettigheter du bruker og hvilke personopplysninger forespørselen gjelder. Vi kan be deg om å identifisere deg hvis du utøver noen av dine rettigheter. Grunnen til dette er at vi må være sikre på at vi, på forespørsel fra rett person, gir de riktige personopplysningene eller behandler dem på annen måte. Hvis vi ikke kan tillate en forespørsel fra deg om å utøve noen av rettighetene ovenfor, vil vi skriftlig underbygge hvorfor vi ikke kan gjøre det.

9. KLAGER

Hvis du har en klage på måten vi håndterer dine personopplysninger på, prøver vi gjerne å løse det med deg først. I så fall kan du sende en e-post til info@heyelander.com. Men ved en klage på måten vi behandler personopplysninger på, står du også fritt til å sende inn en klage direkte til Personopplysningstilsynet.

informasjon om bedrifter
Selskapets navn: HEYELANDER BV
Nettsted: https: // www.heyelander. Med
Registreringsnummer Chamer of Commerce: 74580140
MVA-nummer: NL859955709B01
Spørsmål om vår personvernerklæring? Send en e-post til: info@heyelander.com eller ring oss på: +31-(0)85-0161610